icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Jaloezieën ingebouwd in dubbel glas

Jaloezieën ingebouwd in dubbel glas

Jaloezieën ingebouwd in dubbel glas zijn een technologische hoogwaardig ontwikkeld produkt op het gebied van zonwerking. Ze maken de regulering van het licht mogelijk zonder afbreuk te doen aan de esthetische aspecten van het aanzicht. De ingebouwde jaloezie maakt onderdeel uit van het totaal en past zowel in het interieur als het exterieur. Bij deugdelijk gebruik zullen er geen slijtage, vervuiling of andere nadelige invloeden van buitenaf optreden. Ze worden op maat en naar wens van de klant geproduceerd. Bij Dojglass bestaat de mogelijkheden de jaloezieën op te trekken en neer te laten. De Dojglass jaloezie is in een scala van kleuren verkrijgbaar. Lees verder onder de afbeelding.

Testcertificaten
De Dojglass jaloezieën ingebouwd in dubbel glas zijn in daarvoor erkende onderzoeksinstituten getest. De testcertificaten zin bij de fabrikant beschikbaar. De gebruikte materialen zijn van een dusdanige kwaliteit dat de dichtheid van de dubbele beglazing langdurig kan worden gegarandeerd. Het is eveneens aangetoond dat de thermische kwaliteit van het dubbel glas door de geïntegreerde jaloezie wordt verbeterd.

Produktie
De produktie van in dubbel glas geïntegreerde jaloezieën geschiedt middels een zeer nauwkeurig en zorgvuldig proces. De technische knowhow van de firma Omnika alsmede de mogelijkheid glasproducten en dealers te voorzien van de nodige kennis en informatie garandeert een optimaal produkt.

Types en bedieningsmogelijkheden van Dojglass jaloezieën
Bij de Dojglass jaloezieën wordt een glasspouw van 22mm en 27mm toegepast met de mogelijkheid de jaloezieën te kantelen, op te trekken en neer te laten. De bediening kan geschieden middels een ketting, motor of draaiknop.

Gebruiksmogelijkheden
De toepassingsmogelijkheden zijn onbegrensd. Dojglass jaloezieën zijn uitermate geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, instellingen, kantoren, banken, openbaren gebouwen, laboratoria, woningen en appartementen.

Glassoorten
Het is mogelijk glas toe te passen voorzien van een harde of zachte coating eventueel voorzien van een gasvulling.
In gesloten toestand zullen de jaloezieën de thermische eigenschappen van het dubbel glas ongeveer verbeteren met 0,2Wm-2K-1.
Nadere informatie omtrent de juiste toe te passen glassoort verkrijgt u via de fabrikant.

Kozijnen
Dojglass jaloezieën zijn in te bouwen in houten, kunststoffen en aluminium kozijnen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.